Zatrudniaj obcokrajowców legalnie. Zadzwoń do nas:         

+48 790 680 062

Kim jesteśmy?

Świadczymy usługi z zakresu relokacji pracowników z całego świata do Polski. Firmom oferujemy pełne wsparcie administracyjno–prawne podczas zatrudniania cudzoziemców. Dzięki naszej pomocy pracodawca może być pewny, że zatrudniony pracownik przebywa i pracuje w Polsce legalnie.

Zagranicznych pracowników wspieramy w przeprowadzce od strony logistycznej i aklimatyzacyjnej podczas pierwszych tygodni w Polsce. Usługi z zakresu administracji zatrudnienia pracowników zagranicznych świadczone przez Relocation2Poland kompleksowo wspierają firmy z sektora firm małych, średnich oraz korporacji. Posiadamy biura w trzech lokalizacjach: Krakowie, Warszawie oraz Wrocławiu jednak nasi konsultanci mogą obsłużyć zlecenie w każdym mieście.

Oferujemy elastyczne rozwiązania i dopasowujemy model współpracy do potrzeb konkretnej firmy. Możemy zminimalizować zaangażowanie pracowników rekrutujących cudzoziemców lub współpracować z nimi i pomagać w prowadzeniu spraw. Jesteśmy zawsze gotowi, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące procedur prowadzonych przez polskie urzędy i konsulaty.

Zezwolenie na pracę i pobyt 

Wizy pracownicze

Wynajem mieszkania

Organizacja przeprowadzki

Wsparcie od 1-go dnia w Polsce

Pakiet aklimatyzacyjny

Wspierane obszary:

 • Uzyskanie Oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy oraz wszystkich rodzajów zezwoleń na pracę.
 • Kompletne przygotowanie wniosków oraz administrowanie procesu aplikowania o Zezwolenie na pobyt lub Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
 • Asysta podczas składania wniosku o Zezwolenie na pobyt czasowy i pracy w odpowiednich Urzędach.
 • Indywidualne konsultacja dotycząca procesów wizowych.
 • Pomoc w znalezieniu mieszkania i podpisaniu umowy najmu.
 • Wsparcie techniczne podczas pierwszych tygodni pobytu w Polsce: otwarcie rachunku bankowego, zawarcie umów z dostawcami mediów, wymiana prawa jazdy itp.
 • Pakiet aklimatyzacyjny obejmujący zwiedzanie miasta oraz odpowiedzi na bieżące pytania cudzoziemców związane z przeprowadzką do Polski.

Szkolenia dla działów HR oraz audyt

Dla firm, zespołów HR i agencji rekrutujących pracowników zagranicznych przygotowaliśmy pakiet szkoleń z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Dzięki nam będą Państwo na bieżąco ze zmianami prawnymi w zakresie obszarze zatrudnienia obcokrajowców. Od lat profesjonalnie reprezentujemy zarówno firmy jak i samych obcokrajowców przed Urzędami w całej Polsce. Temat legalizacji pracy i pobytu przedstawiamy od strony prawnej, ale przede wszystkim dzielimy się naszym doświadczeniem i wskazówkami.

Zachęcamy również do dokonania audytu dokumentacji i bieżących procedur zatrudniania cudzoziemców. Zintegrowane akta pracownicze oraz każdorazowy wybór odpowiednich procedur pozwalają na uniknięcie stresu i wielu kosztownych pomyłek.

Fundacja

Relocation2Poland to fundacja, której głównymi celami są:

 • Działalność wspierająca cudzoziemców chcących zamieszkać i podjąć pracę na terenie RP.
 • Podniesienie świadomości przedsiębiorców w RP w zakresie możliwości zatrudnienia cudzoziemców.
 • Rozwijanie i umacnianie postaw wspierających budowanie tolerancji i dialogu społecznego.
 • Podniesienie świadomości obywatelskiej o korzyściach z rozwoju wielokulturowości i otwartego społeczeństwa.
 • Podniesienie poziomu wiedzy na temat możliwości zamieszkania i podjęcia pracy na terenie RP wśród cudzoziemców.
 • Prowadzenie i popularyzowanie badań naukowych w szczególności w zakresie relokacji pracowników do RP, cudzoziemców zamieszkujących na terenie RP oraz wielokulturowości.
 • Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w zakresie ochrony praw i wolności człowieka i obywatela oraz wspierania cudzoziemców zamieszkujących a terenie RP.

Fundacja Relocation2Poland
ADRES: ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków
KRS: 0000693361
NIP: 6762535613

Statut Fundacji
KRS Fundacji

Dzięki nam relokacja cudzoziemców przebiegnie bezproblemowo.

Kontakt

 • ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków
 • ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
 • ul. Grabarska 1, 50-079 Wrocław
 • ul. Wojewódzka 10, 40-026 Katowice
 • ul. Gdańska 130, 90-057 Łódź

Zaufali nam:

×
Zadzwoń: +48 790 680 062